Įmonės veikla

Tvenkinių kasimas

Kelių tiesimas

Inžineriniai tinklai

Statiniai sportui

Krovinių pervežimas

Technikos nuoma

Sklypų formavimas

Statybų aikštelės

Formuojame statybų aikšteles naujiems gyvenamųjų ir negyvenamųjų paskirčių statiniams, statybos darbams vykdyti.

Atliekame teritorijos valymą (esamų statinių griovimą, komunikacijų perkėlimą, medžių ir krūmų pjovimą bei kelmų rovimą, dirvožemio nukasimą); teritorijos aptvėrimą; apsaugą nuo paviršinio ir gruntinio vandens; laikinųjų ir nuolatinių kelių tiesimą, buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statybą, laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimą; gamtosaugos darbus.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią patiksliname planus. Vykdome žemės kasimo darbus. Statybos reikmėms kasame natūralią žemę, pilame atvežtinę žemę, prireikus atliekame požeminius darbus. Žemės darbų vykdymo vietoje, esant poreikiui, pažymime esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas, imamės priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.