KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS

Mūsų komanda gali atlikti įvairaus profilio kraštovaizdžio tvarkymo ir formavimo darbus.

Padėsime išryškinti ir/ar atkurti būdingąsias vertingas vietovės kraštovaizdžio savybes, atskirus objektus, gerinti estetinę vietovės būklę.

 

Tvenkinių kasimas

Kasame įvairaus dydžio vandens telkinius, taip pat pakonsultuosime ir padėsime nuspręsti renkantis būsimo tvenkinio vietą ir parametrus. Taip pat atliekame aplinkos tvarkymo ir apželdinimo darbus. Esant vandens pertekliui, įrengiame pralaidas vandeniui praleisti. 
Statybų aikštelės

Formuojame statybų aikšteles naujiems gyvenamųjų ir kitokių paskirčių statiniams, statybos darbams vykdyti.

Atliekame teritorijos valymą (esamų statinių griovimą, komunikacijų perkėlimą, medžių ir krūmų pjovimą bei kelmų rovimą, dirvožemio nukasimą); teritorijos aptvėrimą; apsaugą nuo paviršinio ir gruntinio vandens; laikinųjų ir nuolatinių kelių tiesimą, laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimą.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią patiksliname planus. Statybos reikmėms kasame natūralią žemę, pilame atvežtinę žemę, prireikus atliekame požeminius darbus. Žemės darbų vykdymo vietoje, esant poreikiui, pažymime esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas, imamės priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.


Sporto aikštynų, poilsio zonų įrengimas